Mędzynarodowa telekonfererencja o miłości własnej (filautia) w nauce pisarzy greckich

Katedra Teologii Patrystycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kard. St. Wyszyńskiego w Warszawie przeprowadziła 20 czerwca 2017 r. międzynarodową telekonferencję patrystyczną pt. Miłość własna (filautía) w nauce starożytnych pisarzy greckich. Szczegóły konferencji zob. na plakacie. Konferencję można wysłuchać w pliku archiwalnym audio.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach

stat4u